Aktuálizováno 12/15/2022

Zásady ochrany osobních údajů

Jsem Tomáš Connor, IČO: 01425153, nar. 17. 02. 1995, podnikatel se sídlem gen. Píky 323/14a, 779 00, Olomouc - Řepčín (já nebo já s mým týmem nadále jen jako „Já“ či „My“). Zároveň jsem správcem Vašich osobních údajů, který je odpovědný za jejich zpracování.

Kontaktovat mě můžete prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
E-mail: tomasconnor@laser.training
Telefon: +420 730 610 252
Adresa: gen. Píky 323/14a, 779 00, Olomouc - Řepčín

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) byly vytvořeny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a stanovují, jakým způsobem zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Když Vám nabízíme a poskytujeme naše služby, tak se dostáváme do kontaktu s lidmi, a tudíž i do kontaktu s jejich osobními údaji. Abychom Vám mohli naše služby nabízet a poskytovat kvalitně a profesionálně, potřebujeme získat některé Vaše osobní údaje. Abyste mohli lépe pochopit nejen rozsah zpracování Vašich osobních údajů, ale i smysl jejich zpracování, rozřazujeme tyto údaje do následujících kategorií:

  • Přihlašovací údaje, tj. údaje, které nám umožňují Vás identifikovat, snažíme se o Vás sbírat co nejméně údajů, proto sem patří víceméně jen e-mail a heslo; zároveň je možné se u nás přihlásit prostřednictvím služby třetí strany (účtu Google, Facebook), v takovém případě nám může tato třetí strana vrátit některé další údaje, zejm. unikátní identifikátory atd.
  • Údaje související se smlouvou, tj. údaje vznikající v souvislosti s plněním smlouvy, např. datum uzavření smlouvy, délka trvání, datum a důvod ukončení, datum úhrady předplatného, historie objednávek, zákaznické číslo, údaje nezbytné pro řádné plnění smlouvy, vč. výše předplatného; za účelem úhrady předplatného využíváme platební bránu Stripe, ta od Vás v průběhu placení může vyžadovat více údajů, v takovém případě se však zpracování osobních údajů řídí jejich zásadami: https://stripe.com/en-cz/privacy
  • Identifikační údaje, zejm. jméno a příjmení, tyto údaje zpracováváme jen velmi zřídka (zejm. byl-li by nějaký problém v souvislosti s předplatným).
  • Elektronické údaje, tj. údaje vznikající v souvislosti s Vaší návštěvou našich webových stránek na adrese laser.training (dále jen „Webové stránky“), např. IP/Mac adresa zařízení, cookies a další.
  • Osobní údaje obsažené na fotografii či videu, tj údaje, které jsou nutné pro poskytování naší služby. Zpracováváme je výlučně na Vašem zařízení a toto zařízení neopouští. To neplatí v případě fotky nebo avatara ve Vašem profilu, tyto jsou ukládány na našich serverech.
  • Kontaktní údaje, tj. údaje, které nám umožňují s Vámi navázat kontakt a komunikovat, jedná se však jen o stejné údaje jako jsou přihlašovací údaje (tj. e-mail).

Jakým způsobem se k nám Vaše osobní údaje dostanou?

Vaše osobní údaje se k nám mohou dostat následujícími způsoby:

  • Tím, že nám je poskytnete při vzájemné komunikací prostřednictvím telefonu, e-mailu, pošty, webového kontaktního formuláře apod.
  • Tím, že je získáme při plnění našich zákonných povinností.
  • Tím, že je získáme při tom, když navštívíte naše Webové stránky.
  • Tím, že je získáme prostřednictvím Vaší webkamery v případě využívání našich služeb.

Jaké jsou účely, právní důvody a doba zpracování osobních údajů?

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny účely a právní důvody (tituly) zpracování Vašich osobních údajů, a také na jak dlouho jsou tyto údaje u nás uloženy.

Účelem zpracování se dle těchto Zásad rozumí jakákoliv činnost, kterou vykonáváme v rámci poskytování našich služeb a pro něž potřebujeme pracovat s Vašimi osobními údaji (jde zejména o uzavření a plnění smlouvy, plnění našich zákonných povinností, zasílání newsletterů apod.).

Právním důvodem zpracování se dle těchto Zásad rozumí jeden ze čtyř níže popsaných důvodů zákonného zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR:

Právní důvodVysvětlení
Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud nám k tomu dáte svůj souhlas.
Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné k plnění smlouvy.
Plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné k plnění právní povinnosti.
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud náš oprávněný zájem na jejich zpracování převáží Vaše práva a svobody.

Účel č. 1 - poskytování služby

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom Vám mohli poskytovat služby. Nemáte povinnost nám Vaše údaje za tímto účelem poskytnout. Bez těchto údajů bychom Vám však nemohli některé služby poskytovat a následkem by byla nemožnost uzavření smlouvy. Některé naše služby jsou závislé na tom, abyste si u nás založili účet. V souvislosti se službou a vyberete-li si placené služby (či typ účtu), budete vyzváni k zaplacení předplatného. Platbu realizujeme přes platební bránu Stripe. Osobní údaje sdělujete této platební bráně a jejich zpracování se řídí jejich zásadami: https://stripe.com/en-cz/privacy. Zadané údaje u platební brány zpravidla nezpracováváme. O výjimku se může jednat v případě, že by nastal nějaký problém v souvislosti s předplatným.

Dílčí činnostiRozsah zpracováníPrávní důvodDoba zpracování
Jednání o uzavření, změně nebo ukončení smlouvy, popř. její plněníPřihlašovací údaje
Kontaktní údaje
Identifikační údaje
Plnění smlouvyPo dobu trvání smluvního vztahu

Účel č. 2 - zpracování fotky či videa

Tento účel souvisí s předchozím bodem, neboť se prakticky jedná o plnění smlouvy z naší strany. Díky naší webové aplikaci si můžete zlepšit střelecké dovednosti či se prostě jen bavit. Za účelem využívání aplikace a abychom věděli, že jste se trefili do terče, musíme zpracovávat obraz z Vaší webové či jiné kamery. Na takovém obraze se můžete vyskytovat Vy, vaše postava či obličej nebo prostředí, ve kterém zrovna jste. Zpracování probíhá pouze za účelem vyhodnocení střelby a podobných souvislostí. Veškerá data zpracováváme na Vašem zařízení, na server odesíláme až výsledky takového zpracování (např. historii kol a zásahů). Chcete-li, můžete si rovněž na svůj účet nahrát jakéhokoliv avatara nebo fotografii. Nejste k tomu však jakkoliv nuceni a není to podmínkou využívání našich služeb. Děláte tak zcela dobrovolně a titulem ke zpracování je v tomto případě Váš souhlas (srov. také účel č. 4).

Účel č. 3 - feedback, recenze a zpracování dotazů

Vaše osobní údaje dále zpracováváme při správě vašich dotazů, vyřizování podnětů či stížností. Pokud se pro komunikaci s námi rozhodnete využít některou ze sociálních sítí, je třeba mít na paměti, že se zpracování takto poskytnutých údajů řídí rovněž podmínkami těchto sociálních sítí, které nedokážeme ovlivnit. Zpracování osobních údajů je pro tento účel odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky či Vaším souhlasem, v závislosti na tom, která ze stran komunikaci iniciuje. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Rozhodnete-li se publikovat recenzi, činíte tak dobrovolně a my Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Dílčí činnostiRozsah zpracováníPrávní důvodDoba zpracování
Komunikace, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů, stížností a reklamacíPřihlašovací údaje
Kontaktní údaje
Oprávněný zájemPo dobu 4 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. po dobu 4 let od získání osobních údajů
SouhlasDo odvolání Vašeho souhlasu

Účel č. 4 - správa účtů

Na našich Webových stránkách se můžete registrovat a spravovat svá osobní nastavení. Pro tento účel musíme zpracovávat Vaše přihlašovací údaje. Zpracování osobních údajů pro tento účel je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám založit účet. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a svůj účet smazat, a to i prostřednictvím Webových stránek. Pokud nám dáte vědět, že si již nepřejete být registrováni, Váš účet ihned zrušíme. K tomu, prosím, využijte kontaktní údaje výše. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Dílčí činnostiRozsah zpracováníPrávní důvodDoba zpracování
Správa zákaznických účtůPřihlašovací údajeSouhlasPo dobu 5 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. po dobu 5 let od získání osobních údajů

Účel č. 5 - zasílání obchodních sdělení

Některé Vaše osobní údaje (zejména e-mailovou adresu) zpracováváme i pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů a nabídek našich produktů a služeb). Obchodní sdělení zasíláme našim zákazníkům na základě našeho oprávněného zájmu nebo těm, kteří s tím souhlasili (např. prostřednictvím webového formuláře). Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stejně tak můžete vznést námitku proti rozesílce na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud nám dáte vědět, že si obchodní sdělení již nepřejete dostávat, rozesílku ihned ukončíme. K tomu, prosím, využijte kontaktní údaje výše. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Dílčí činnostiRozsah zpracováníPrávní důvodDoba zpracování
Zasílání obchodních sděleníKontaktní údajeOprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení našim zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnostiDo okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, max. po dobu 3 let od okamžiku, kdy přestanete být naším zákazníkem
SouhlasDo okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, příp.do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Účel č. 6 - ochrana našich práv

Po ukončení našeho smluvního vztahu ještě po přiměřenou dobu danou zákonnými promlčecími lhůtami uchováváme Vaše údaje za účelem ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Zpracování Vašich údajů pro tento účel je odůvodněno naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout, nicméně Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme v situacích, kdy jste nám své osobní údaje již poskytli.

Dílčí činnostiRozsah zpracováníPrávní důvodDoba zpracování
Ochrana našich právPřihlašovací údaje
Kontaktní údaje
Identifikační údaje
Oprávněný zájemPo dobu 5 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. po dobu 5 let od získání osobních údajů

Účel č. 7 - návštěva našich webových stránek

Při návštěvě našich Webových stránek může docházet ke zpracování osobních údajů. Zpracováváme údaje zejména za účelem analytiky Webových stránek a abychom vylepšili Váš zážitek. Zpracování probíhá často pomocí cookies. Jaké cookies používáme a k čemu, naleznete v zásadách používání souborů cookie.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Abychom mohli zajistit bezpečí pro Vaše osobní údaje a zároveň Vám nabízet a poskytovat naše služby, pomáhají nám se zpracováním osobních údajů následující okruhy příjemců a zpracovatelů:

PříjemciDůvody zpřístupnění
Účetní, daňoví poradci, auditoři, právníciVěci, kterým nerozumíme, svěřujeme odborníkům. V nezbytném rozsahu tedy předáváme Vaše osobní údaje ke zpracování účetním, daňovým poradcům, auditorům či poskytovatelům právních služeb. V drtivě většině případů jde pouze o údaje související se smlouvou (srov. výše).
Subjekty zajišťující chod webu a softwareAbychom Vám mohli poskytovat služby na té nejvyšší úrovni, musíme spolupracovat s celou řadou poskytovatelům informačních a komunikačních služeb. Může se jednat o databázové služby či jiné subjekty, které využíváme k poskytování služeb.
Subjekty zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)Abychom umožnili řádný platební styk, můžeme některé Vaše osobní údaje předat subjektům, které platební styk zajišťují
Orgány veřejné moci (soudy, státní zastupitelství, orgány státní správy a samosprávy, Policie ČR apod.)Orgánům veřejné moci zpřístupňujeme Vaše osobní údaje v případech, kdy jsme k tomu povinni na základě smlouvy (typicky při podání žaloby, návrhu, podnětu apod.) nebo pokud to vyžaduje zákon. Zpřístupňování osobních údajů těmto subjektům neprobíhá pravidelně, ale pouze nahodile.
Provozovatelé sociálních sítíNa základě historie Vašeho předplatného, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na sociálních sítích zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies, které jsou používány tzv. widgety, které jsou vloženy na našich Webových stránkách. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v dokumentu Zásady používání souborů cookie.

Jsou Vaše osobní údaje předávány i mimo EU?

V některých případech to je možné, a to zejména za účelem využívání služeb Google či jiné společnosti, jejíž služby využíváme. Předáváme-li Vaše osobní údaje ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii - Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činíme tak pouze za předpokladu, že Evropská komise rozhodla o tom, že tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany, nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jaká jsou Vaše práva jako subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto Zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě vzniklých administrativních nákladů.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické a časové možnosti.

Právo na výmaz

Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to v následujících případech:

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
  • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní důvod) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účel marketingu (např. zasílání newsletterů);
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje nad Vaším právem na výmaz;
  • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
  • zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.
Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. Avšak v případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas

Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat. Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že na daný e-mail odpovíte „Ne“ či jakkoliv jinak v odpovědi vyjádříte svůj nesouhlas, nebo kliknete na příslušný odkaz, pokud je na konci obchodního sdělení uveden.

Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Kdykoliv pak máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111. Stížnosti lze podávat prostřednictvím kontaktů uvedených zde.

Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše služby ani Webové stránky nejsou primárně určeny osobám mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud poskytujeme služby osobě mladší 16 let, žádáme o souhlas osoby, která k dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o osobách mladších 16 let bez příslušného souhlasu, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

Jaké právní předpisy upravují zpracování údajů a ochranu soukromí?

Zpracování osobních údajů v ČR se řídí zejména následujícími právními předpisy:

Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich Webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Dovolujeme si Vás požádat, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich Webových stránek tyto zásady průběžně kontrolovali.